Дещо про емоції.

Світ емоцій - необ"ємний і багатогранний. Стільки, сікльки відтінків кольорів може розпізнати людське око, стільки емоцій може пережити людське серце...

Що ж таке емоції? Емоції — це психічне відображення у формі переживання життєвого смислу явищ і ситуацій. В емоційних переживаннях відбивається життєва значущість інформації. Якщо предмети чи явища задовольняють потреби людини або полегшують задоволення їх, то в неї виникають позитивні емоції, якщо ні — негативні.
Люди відрізняються своїм сприйняттям світу і, відповідно, відрізняються рівнем емоційності. Проте різні емоції в той чи інший момент свого життя переживає кожна людина, вони і визначають поведінку людини,забезпечують енергетичну основу її діяльності. У людини, яка відчуває, наприклад, скорботу, гнів, радість, інші емоційні переживання, відбуваються різні зміни не лише в діяльності внутрішніх органів, а й у зовнішньому вигляді (міміка, пантоміміка тощо). Змінюється вираз обличчя, голос. Через виразні рухи і дії, як правило, розкривається почуттєва сфера особистості.

Страх - емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню людини і спрямована на джерело справжньої або уявної небезпеки. Індивід у психологічному стані страху, як правило, змінює свою поведінку. Страх у людини викликає депресивний стан, неспокій, прагнення уникнути неприємної ситуації, іноді паралізує її діяльність. Якщо джерело небезпеки є невизначеним або неусвідомленим, стан, що виникає, називається тривогою. Під впливом страху в людини виникають вегетативні дисфункції, з'являється своєрідний вираз обличчя. У випадках, коли страх досягає сили панічного страху, жаху, він здатний нав'язати стереотипи поведінки (втеча, заціпеніння, захисна агресія). Неадекватні реакції страху спостерігаються при різних психічних захворюваннях (фобії).

Настрій - відносно тривалий, стійкий психічний стан помірної або слабкої інтенсивності, що виявляється як позитивний або негативний емоційний фон психічного життя індивіда. Настрій може бути радісним або сумним, бадьорим або пригніченим. Джерелом виникнення того чи іншого настрою є, як правило, стан здоров'я або становище людини серед людей. Разом з тим настрій, у свою чергу, впливає на ставлення людини до свого оточення: неоднаковим воно буде у радісному настрої і, наприклад, у пригніченому.

Пристрасть - це сильне, стійке всеохоплююче почуття, яке домінує над іншими спонуками людини і призводить до зосередження на предметі пристрасті всіх її сил і поривань. Причини формування пристрастей різні. Вони можуть визначитися усвідомленими ідейними переконаннями, виходити з тілесних потягів. Пристрасть нерідко є рушійною силою великих справ, подвигів, відкриттів. У медицині багато прикладів, коли в ім'я врятування людини, з метою вивчення тяжких захворювань та розробки методів боротьби з ними лікарі проводили досліди на собі.

Афект - сильний і відносно короткочасний емоційний стан, пов'язаний з різкою зміною важливих для суб'єкта життєвих обставин; характеризується яскраво вираженими руховими виявами та змінами у функціях внутрішніх органів.

Співчуття — це певною мірою своєрідна екранізація (поглинання) почуттів іншого на свою духовну сферу. Співчува­ти — значить відчувати іншого всім своїм єством. Спів­чуття починається з факту нашої присутності, інколи мовчазної.
             Нехай у вашому житті буде побільше позитивних емоцій!!!

 

 

 

Життєві закони

 

1. Якщо ви засуджуєте і критикуєте себе - інші будуть засуджувати і критикувати вас.

 

2. Якщо ви робите собі боляче - інші будуть вам робити боляче.

 

3. Якщо ви безвідповідальні перед собою - інші будуть безвідповідальними по відношенню до вас.

 

4. Якщо ви брешете собі - інші будуть брехати вам.

 

5. Якщо ви звинувачуєте себе - інші будуть звинувачувати вас.

 

6. Якщо ви емоційно жорстокі з собою - інші будуть емоційно (і навіть фізично) жорстокими з вами.

 

7. Якщо ви не прислухаєтесь до своїх почуттів - ніхто не буде прислуховуватись до ваших почуттів.

 

8. Якщо ви любите себе - інші будуть любити вас.

 

9. Якщо ви поважаєте себе - інші будуть поважати вас.

 

10. Якщо ви довіряєте собі - інші будуть довіряти вам.

 

11. Якщо ви чесні з собою - інші будуть чесними з вами.

 

12. Якщо ви ставитесь до себе із співчуттям - інші будуть ставиться до вас із співчуттям.

 

13. Якщо ви цінуєте себе - інші будуть цінувати вас.

 

14. Якщо ви благородні по відношенню до себе - інші будуть благородними по відношенню до вас.

 

15. Якщо ви насолоджуєтесь собою - інші будуть насолоджуватись вами.